Werkwijze

In een veilige omgeving kun je jouw verhaal vertellen. Waar je last van hebt en waar je naar toe zou willen. Ik stel je vragen over je gevoelens en over wat je wilt bereiken.

Onderzoekende vragen die maken dat je naar binnen gaat en ziet wat je nodig hebt om (weer) gelukkig te zijn en goed te functioneren. Ik daag je uit de benodigde stappen te nemen en daarmee je dromen om te zetten in werkelijkheid. 

Ik coach volgens de principes en de structuur van de Assen van Verandering van Michael Hall. Vanuit mijn psychodynamische opleiding beschik ik over een aantal instrumenten die ik - wanneer het past - in het proces inzet. Zoals Mindfulness, NLP, neurosymantiek en opstellingen vanuit systemisch werk. 

Ik kijk naar de mens als een geheel van lichaam, gevoelens, emoties, gedachten en overtuigingen en onderdeel uitmakend van een groter (familie)systeem. Onze ervaringen en belevingen beïnvloeden en kleuren van jongs af aan onze werkelijkheid en maken dat wij denken en handelen vanuit opgedane patronen. Als we hier bewust van worden, krijgen we inzicht in waarom we denken zoals we denken en doen zoals we doen. Deze inzichten geven ons ruimte om keuzes te maken, te veranderen wat we willen veranderen of te accepteren dat het is zoals het is (erkennen).

Ik coach vanuit de mensvisie: Ieder mens is uniek en heeft potentieel; denkt en handelt vanuit een positieve intentie. Dat betekent dat ik niet oordeel en niet uitga van beperkingen maar in jou en in jouw mogelijkheden geloof. De antwoorden zitten in jou. Je kunt er alleen nòg niet bij.

 

“Ik wil als coach een luisterend oor voor je zijn, een veilige haven, een vertrouwelinge, een spiegel, een liefdevolle uitdager en een objectief betrokken partner, toegewijd aan jouw leren en jouw ontwikkeling.”

Amanda Minkema
  

 

 

                                                       

Courage CC ondersteunt je bij het (h)erkennen van je moed en je kracht en daagt je uit te leven vanuit je kern.